Берлин - Санкт-Петербург

Роксан Биламбо (Берлин) - Нина Печковская (Санкт-Петербург) Контакт во времени 2007